Friday, 25 May 2012

MUSLIMAH

In lingkat mu ha pangatud sin mnga mata,
Labih na ha ngpa-panjari in ALLAH,
Subay mu tuud ayaran in ginhawa,
Babae kaw sapantun palmata,
Ha pangatud sin sila in ikaw mahalga.

Ginhawa baran subay tud ayaran,
Parayawun in pangaddatan,
In maw- maas mu subay pg-taatan,
Ayaw kaw sumulang ha himumungan,
Ginhawa baran ayaw patamakan.

Muslimah kaw duguh sin Tausug,
Panubuh sin mnga gagandilan sin Lupahsug,
Tantuh misan kaw babae in ikaw maisug,
Iya-angan angan sin mga sila madurug,
In sila kaymu landuh maibug.

Ayaw mu tuud kalupahi,
In ikaw hambuuk gagandilan babae,
Ayaw kumahagad ha fitnah di manjari,
Ginhawa baran ayaw mgkadtu mari,
Layuan in mnga hinang mg-ikuh iban jangkih.

Pa tuhan pg-taat kaw,
Hinangah in hikarayaw,
Halli'i in masasat kaw,
Ha dunya ini malawung kaw,
Pangadji kaw, iban pg-guru kaw.

Muslimah kaw gagandilan,
Mag uttara sadlupan,
Maglibut sin hulaan,
In lingkat mu wayi sibu-an,
Labih na in dayaw sin pangaddatan.

                                             
DAYANG DAYANG OF LUPAHSUG
"Dedicated to the BFF Hearty Angelz and to all Muslimah of Tausug around the Globe"


No comments:

Post a Comment